Leder

Dette kurset er spesielt utarbeidet for deg som er leder i anleggsbransjen.

Som leder får du ved siden av videoinnhold også tilgang til tiltaksmatriser for de ulike fagområdene. Tiltakene er konkrete tips om hvordan du best kan legge til rette for å skåne kroppen til dine kollegaer.