Det handler om deg og din helse

Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsakene til sykefravær i Norge. Derfor er det viktig å ha fokus på ergonomi. Ergonomi handler om forholdet mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket. Hvordan arbeidsoppgavene påvirker kroppen din.

Her i Ergo ser vi nærmere på arbeidsoppgavene til deg som jobber i entreprenørbransjen, og gir deg gode tips og råd. Og her kommer rådene fra folk som selv jobber i entreprenørbransjen i samarbeid med eksperter på fagfeltet ergonomi.

Innholdet blir presentert for deg på en lettfattelig måte, krydret med underholdende klipp med komiker Hans Morten Hansen.

Husk at ergonomi først og fremst handler om å bevare din helse, slik at du kan fortsette å være aktiv også etter at du har blitt pensjonist.

Velkommen til ditt Ergo!